Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Przedszkole w Ruchu

Szanowni Państwo,
miło nam ogłosić, że 29 maja 2014 r. przedszkole otrzymało informację z Ośrodka Rozwoju Edukacji z Warszawy, że nasze osiągnięcia zgłoszone w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” zostały zaakceptowane.

Przedszkole Publiczne w Brzeziu otrzymało tytuł: ,,Przedszkole w Ruchu” i pojawiło się na ogólnopolskiej mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu.

Otrzymany certyfikat jest dla nas prestiżowym, ale również zobowiązującym osiągnięciem.

Warunkiem uzyskania tego tytułu było spełnienie kryteriów zawartych w regulaminie akcji. Były to zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej, które dowiodły, iż aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego są atrakcyjne dla dzieci. Nauczyciele opracowywali ciekawe scenariusze zajęć dotyczące roli aktywności fizycznej w życiu, zorganizowali wiele przedsięwzięć, uczestniczyli w szkoleniach o tematyce prozdrowotnej. Przedszkole prowadziło i prowadzi akcje związane z aktywnością fizyczną dzieci poza zajęciami odbywającymi się w przedszkolu. Nasi wychowankowie biorą udział w ćwiczeniach sportowych prowadzonych przez trenera LZS TOR Dobrzeń Wielki, w zajęciach tanecznych oraz gimnastyki korekcyjnej, uczą się bezpiecznego zachowania i aktywnego stylu życia. W przedszkolu odbywają się konkursy o tematyce prozdrowotnej oraz organizowane są dni promujące zdrowie. Dzieci uczestniczą w turniejach sportowych również poza przedszkolem.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy włączyli się w działania przedszkola i przyczynili się do otrzymania tego tytułu!