Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Przedszkolaki regularnie uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych prowadzonych przez nauczycielki. Podczas zajęć wykonują różnego rodzaju ćwiczenia mające wpływ na ogólny rozwój oraz sprawność ruchową, korzystając z różnego rodzaju przyborów. Prowadzące przygotowują scenariusze w oparciu o metody: Sherborne, Labana, Kniessów, Orfa, Pedagogiki Zabawy itp. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w spacerach, zabawach na łące oraz w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystując do zabaw sprzęt sportowy ( skałka wspinaczkowa, drabinki, trampolina, boisko do gry w piłkę).
W ramach realizacji „Roku Szkoły w Ruchu” dnia 31 marca 2014 r. nauczycielka Maria Trochimowicz przeprowadziła zajęcia „Lubimy zabawy sportowe” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych różnymi metodami.