Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Międzyprzedszkolne spotkanie

Dnia 20 marca, w ramach realizowanego programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”, odbyło się w naszej placówce spotkanie dzieci z okolicznych przedszkoli oraz zaproszonych gości. Przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności artystyczne: wokalne i teatralne, rozwiązywały zadania o treści prozdrowotnej, wybierały wartościowe produkty, rozpoznawały owoce i warzywa, próbowały zdrowych potraw. Nasi goście włączyli się do zabawy, układali piramidę zdrowia, rozróżniali smaki soków. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i radosnej atmosferze, a uczestnicy spotkania wykazali się dużą wiedzą z zakresu zasad zdrowego stylu życia.