Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcia w Centrum Nauk Przyrodniczych

Dnia 4 marca 2014 r. przedszkolaki z grupy „Smerfów” po raz kolejny odwiedziły Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu. Podczas specjalnie przygotowanych zajęć dowiedziały się o mechanizmach powstawania burzy oraz jak się należy zachować w czasie burzy. Niezwykłym przeżyciem dla dzieci były różnorodne doświadczenia z ładunkami elektrycznymi.
Następne zajęcia (w ramach lekcji chemii) pt: „Woda jako rozpuszczalnik”, stwarzały okazję do zdobycia wiedzy o właściwościach wody. Samodzielnie wykonane zadania i doświadczenia miały na celu rozbudzanie ciekawości dzieci na zjawiska zachodzące w otaczającym je świecie.