Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy KIK/34

Działania w ramach projektu edukacyjnego

 

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 – Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt objęty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas. Podstawowym celem Projektu KIK/34 jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki. Udział w projekcie, polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem.

Strategia Programu zakłada osiągnięcie końcowych rezultatów jakimi są przede wszystkim:

  • poprawa wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego żywienia,
  • zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego lub/i w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej,
  • zorganizowanie w szkołach miejsc do spożywania posiłków.

Realizacja programu objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapoznania się z Zakładką dla Rodziców na stronie projektu: www.zachowajrownowage.pl/kategoria/dla-rodzicow.
Można znaleźć tam wiele cennych podpowiedz i dotyczących zasad żywienia dzieci i aktywności fizycznej.