Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

2006/07 – Prace plastyczne małych artystów