Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Wojewódzki dzień prostego kręgosłupa”

 

Dnia 10 stycznia 2014 r. Publiczne Przedszkole w Brzeziu wzięło udział w Wojewódzkim dniu prostego kręgosłupa realizowanym w ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu”.

W ramach podjętych działań:

  • Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne (pogadanka, objaśnienia, pokazy) uświadamiające dzieciom konieczność dbania o prawidłową postawę ciała.
  • Podczas zajęć gimnastycznych prowadzono z dziećmi ćwiczenia korekcyjne przeciwdziałające skrzywieniom kręgosłupa. Każdy uczestnik zajęć otrzymał pamiątkowy dyplom za wzorowe wykonywanie ćwiczeń.
  • Po obiedzie obyły się zajęcia taneczne z instruktorem – przedszkolaki ćwiczyły walca, polkę, cza-czę, dbając przy tym o właściwą sylwetkę i miłą atmosferę.