Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Spotkanie z policjantem

Dnia 19.09.2013r. do naszego przedszkola przybył zaproszony gość – policjant z Komendy Głównej Policji w Dobrzeniu Wielkim. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacjach zagrożeń. Gość ostrzegał też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać do domu. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Lekcja ta będzie miała zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenia jego pracy dla społeczeństwa.

Serdecznie dziękujemy policjantowi, że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami.
Zapraszamy częściej do naszego przedszkola.