Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

2010/11 – Lubimy duże wyzwaniaProgram stymulacji dzieci uzdolnionych ma na celu rozwijanie pamięci, wyobraźni i rozumowania przedszkolaków. Działania procentują sukcesami szkolnymi nie tylko w klasach początkowych, ale i w dalszej edukacji ucznia.