Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Nasze przedszkole oferuje

 • Domową atmosferę
 • Bezpieczny i estetyczny ogród
 • Pyszne i zdrowe posiłki
 • Pracę w małych grupach pozwalającą na wszechstronne i zindywidualizowane działania nauczycieli – wychowawców i dobrą opiekę
 • Wczesne rozpoczęcie zajęć edukacyjnych (dzieci od 2,5 roku życia) poprzez metody zabawowe gwarantujące dobry start szkolny
 • Szeroki wachlarz zajęć artystycznych, odprężających i stymulujących prawidłowy rozwój dzieci
 • Wycieczki i imprezy kulturalne, ciekawe spotkania
 • Opiekę pedagogiczną i logopedyczną, pracę z dzieckiem zdolnym i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Język angielski dla dzieci
 • Dla chętnych język niemiecki
 • Dużo tańca i gimnastyki