Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Harmonogram zajęć oraz zajęć dodatkowych

(bezpłatna realizacja podstawy programowej w godz. 8:00-13:00)

Poniedziałek

godz. 11:30 – język mniejszości niemieckiej – gr. II

godz. 13:00 – zajęcia taneczne – gr. II

godz. 13:00 – zajęcia logopedyczne (4 grupy)

godz. 15:30 – gimnastyka korekcyjna

Wtorek

godz. 7:30 – religia

godz. 8:00 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – wspomagające

godz. 13:00 – praca z dzieckiem zdolnym

godz. 8:00 – język angielski – gr. I

godz. 12:00 – język angielski – gr. II

godz. 14:00 – zajęcia z psychologiem

Środa   

godz. 11:00 – język mniejszości niemieckiej – gr. II

godz. 13:00 – zajęcia logopedyczne (4 grupy)

godz. 13:00 – zajęcia muzyczne „dziecięca orkiestra” – gr. II

godz. 15:30 – gimnastyka korekcyjna

Czwartek

godz. 12:30 – 13:00 język mniejszości niemieckiej – gr. II

godz. 13:00  – praca z dzieckiem zdolnym

godz. 13:00 – zajęcia sportowe z instruktorem MOS – gr.II

Piątek              

godz. 8:00 – zajęcia wokalne „Śląskie Śpiewanie” (2 razy w miesiącu)

godz. 10:30 – język angielski – gr. I

godz. 12:00 – język angielski – gr. II

Bardzo prosimy Rodziców: O PRZYPROWADZANIE DZIECI DO GODZ. 8:00