Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Harmonogram zajęć oraz zajęć dodatkowych

(bezpłatna realizacja podstawy programowej w godz. 8:00-13:00)

Poniedziałek

godz. 9:30 – 10:00 język angielski – gr. I

godz. 12:00 – 13:00 język angielski – gr. II

Wtorek

godz. 11:00 – 11:30 praca z dzieckiem zdolnym

godz. 11:30 – 12:30 język mniejszości niemieckiej – gr. II

godz. 11:30 – 12:00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

godz. 12:30 –13:30 zajęcia logopedyczne

godz. 15:30 – 16:00 gimnastyka korekcyjna

Środa   

godz. 7:30 – 9:30 język mniejszości niemieckiej – gr. II

godz. 11:00 – 12:00 język mniejszości niemieckiej – gr. II

godz. 12:30 – 13:00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

godz. 13:30 –14:00 dziecięca orkiestra – gr. II

godz. 15:30 – 16:00 gimnastyka korekcyjna

Czwartek

godz. 10:30 –11:00 praca z dzieckiem zdolnym

godz. 11:00 – 12:00 zajęcia logopedyczne

godz. 12:00 – 13:00 język mniejszości niemieckiej – gr. II

Piątek              

godz. 7:30 – 8:30 religia

godz. 10:30 –11:00 język angielski – gr. I

godz. 11:00 – 12:00 język angielski – gr. II

godz. 12:00 – 13:00 zajęcia logopedyczne

Bardzo prosimy Rodziców: O PRZYPROWADZANIE DZIECI DO GODZ. 8:00