Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia – 2014/2015

 

1. Przekazanie informacji o zadaniach programu w zakresie aktywnego stylu życia społeczności przedszkolnej.

2. Zorganizowanie szkolenia nt. wartości aktywności fizycznej.

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi – wzbogacenie wiedzy dzieci nt. roli ćwiczeń gimnastycznych i ruchu w życiu człowieka.

4. Zorganizowanie kącików sportowych i akcentów sportowych w dekoracji sal.

5. Prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi. Organizowanie różnorodnej oferty zajęć sportowych:

 • Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci 3-4-l , zabawa ruchowa 1 nowy zestaw/tydzień).
 • Systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych/ ćwiczeń gimnastycznych jako formy zajęć obowiązkowych.
 • Realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w oparciu o zestawy -1 nowy zestaw na miesiąc.
 • Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z ruchem na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5-6-letnich.
 • Zajęcia taneczne dla wszystkich dzieci – raz w tygodniu
 • Zajęcia sportowe z trenerem, 5-6-latki – raz w tygodniu.

6. Wyrabianie motywacji do podejmowania aktywności fizycznej

  • Udział dzieci gr. I w spartakiadzie przedszkolaków.
  • Spotkanie dzieci ze sportowcami
  • Zorganizowanie Gminnego. Przeglądu Tańca przedszkolaków
  • Udział dzieci w konkursie plastycznym związanym ze sportem
  • Zorganizowanie zimowej i letniej olimpiady sportowej.

7. Realizowanie projektów dodatkowych:

  • Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego
  • „Mamo, tato, wolę wodę” (wycieczki, spotkania ze specjalistami, warsztaty, quiz)
  • „Akademia Aquafresh” oraz „Dziecko bez próchnicy” (wycieczki, spotkania ze specjalistami, filmy edukacyjne), systematyczne mycie zębów w grupach.
  • „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
  • „Rośnij zdrowo”
  • „Szklanka mleka”
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KiK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”
  • Moje dziecko idzie do szkoły
  • „Czyste powietrze wokół nas”

8. Zaangażowanie rodziców w działania przedszkola

  • Pedagogizacja rodziców nt; „Ruch w życiu człowieka”- spotkanie z specjalistą
  • Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte z dziećmi
  • Konkurs dla rodziców; przygotowanie plakatów na temat aktywności fizycznej
  • Wydanie książeczki promującej ruch i zdrowie.
  • Zajęcia prowadzone przez rodzica „Rodzic w roli nauczyciela”
  • Aerobic/fitness dla rodziców

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

  • Zorganizowanie festynu rodzinnego pod hasłem „Zdrowa Rodzina”, zaproszenie społeczności lokalnej .
  • Współpraca z ośrodkiem rehabilitacyjnym, przychodnią zdrowia, biblioteką, okolicznymi szkołami i przedszkolami
  • Bal Przebierańców – zabawa dla każdego
  • Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci specjalnej troski

10. Ewaluacja końcowa. Podsumowanie realizacji zadań.