Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Przedszkole Promujące Zdrowie

W roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole podjęło działania mające na celu przystąpienie placówki do sieci szkół promujących zdrowie. Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. Polska została przyjęta do europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z siedmiu pierwszych krajów. Uczestniczymy więc w ogólnoświatowych wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

Zdrowie to najwyższa wartość człowiekaZdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w grudniu 2012 r. Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia, powołaliśmy specjalny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, który opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie działania w tej dziedzinie. Na każdy rok szkolny wybieramy priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które w szczególny sposób będziemy propagować wśród całej społeczności przedszkolnej.

Działania dydaktyczno – wychowawcze obejmują dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną. Przedszkole promujące zdrowie, to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.

W grudniu 2012 r. w przedszkolu został powołany Zespół Promocji Zdrowia w składzie:

 • Kornelia Macioszek – dyrektor
 • Beata Zamelek – nauczyciel wych. przedszkolnego i gimnastyki korekcyjnej
 • Maria Trochimowicz – nauczyciel wych. przedszkolnego
 • Teresa Weber – nauczyciel wych. przedszkolnego i logopeda
 • Danuta Pawlik – intendent przedszkola
 • Sabina Wochnik – przedstawiciel rodziców
 • Anna Wolny-Miksa – przedstawiciel rodziców
 • Magdalena Biniek – przedstawiciel rodziców


W ramach programu podejmujemy działania umożliwiające:

 • przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych dla rodziców
 • przygotowanie odpowiednio zbilansowanych jadłospisów dla dzieci przedszkolnych
 • organizację warsztatów na temat naturalnego odżywiania dzieci w przedszkolu, prawidłowej postawy ciała, prozdrowotnego stylu życia
 • współpracę przedszkola z podmiotami propagującymi zdrowy styl życia


Zespół opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie zadania prozdrowotne.

Podejmowane działania w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 obejmują:

 1. Promowanie zdrowej żywności i stosowanie w jadłospisie zdrowych potraw, dbanie o higienę jamy ustnej.
 2. Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci.
 3. Kształtowanie zdrowego stylu życia i propagowanie programu SzPZ.

 

W stylu życia najważniejsze jest zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna.