Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Krajowy Certyfikat PPZ

Szanowni Rodzice

miło mi poinformować, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” podjęła decyzję o nadaniu Przedszkolu Publicznemu nr 59 w Opolu „Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie”. Jury konkursu, po dokładnej analizie nadesłanej dokumentacji, doceniło nasze dotychczasowe osiągnięcia, będące wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. To dla nas szczególne wyróżnienie, ponieważ jesteśmy pierwszym przedszkolem w Opolu, które otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Posiadanie Krajowego Certyfikatu jest zaszczytem dla przedszkola, a jednocześnie zobowiązuje do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności przedszkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi przedszkola, motywuje do pracy.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom i rodzicom za zaangażowanie na rzecz propagowania zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
Dziękuję wojewódzkiemu koordynatorowi – pani Agnieszce Skrzydelskiej, która wspierała naszą placówkę w stałym rozwoju i doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia oraz rekomendowała nasze przedszkole do Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.
Dziękuję za współpracę wszystkim przedstawicielom instytucji i Przyjaciołom Przedszkola, którzy przyczynili się do uzyskania tego zaszczytnego wyróżnienia.
Podziękowania kieruję również do przedstawicieli organu prowadzącego za współpracę oraz finansowe wsparcie podczas realizacji przedsięwzięć i zadań placówki.

Dyrektor/koordynator programu PPZ w PP59
Kornelia Macioszek

Publikacja na stronie Kuratorium Oświaty

Publikacja dotycząca PP59 na stronie internetowej KO w Opolu w zakładkach Jakość w edukacji\Sukcesy naszych uczniów oraz Rodzice i uczniowie\Sukcesy naszych uczniów i nauczycieli.

https://www.kuratorium.opole.pl/przedszkole-publiczne-nr-59-w-opolu-otrzymalo-krajowy-certyfikat-przedszkola-promujacego-zdrowie/

krajowy certyfikat