Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Ogłoszenia na listopad

Proszę o wpisanie na listę dzieci, które będą obecne w przedszkolu 2 listopada 2018 r.

7 listopada o godz. 15:00 spotkanie rodziców dzieci 5-6-letnich ze stomatologiem, badanie zębów dzieci w ramach realizowanego  programu „Biały ząbek”

8 listopada o godz. 15:30 zapraszamy wszystkich rodziców na montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę