Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcie otwarte ,,Polska – moja Ojczyzna”

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. W czwartek 24 maja odbyło się w grupie starszaków zajęcie otwarte ,,Polska – moja Ojczyzna” z udziałem rodziców, prowadzone przez nauczycielkę p. Beatę Zamelek. Podjęty temat dotyczył: ojczyzny, symboli narodowych oraz obyczajów kulturowych, który miał na celu rozbudzić iskierkę patriotyzmu wśród naszych najmłodszych. Ciekawie zaplanowana fabuła zajęcia z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy spowodował, że starszaki były czynnymi uczestnikami zabawy i wykazali się bogatą wiedzą o Polsce. W nagrodę dzieci otrzymały pamiątkowe medale ,,Jestem Polakiem”.

Serdecznie dziękuję wszystkim gościom za aktywny udział w zajęciu i zapraszam do dalszej współpracy.

Beata Zamelek

IMG_1656

IMG_1665

IMG_1658

IMG_1669

IMG_1688

IMG_1700

IMG_1701

IMG_1711

IMG_1727

IMG_1739

IMG_1752

IMG_1761

IMG_1778