Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu
na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana
na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

http://www.oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola/

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych
we wszystkich przedszkolach publicznych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2018/2019

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2018: 

https://nabor.pcss.pl/opole

Nabór elektroniczny – informacje