Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Podsumowanie zbiórki odpadów przeprowadzonej w wyniku zorganizowanego przez Miasto Opole konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej”

Podsumowanie zbiórki odpadów

przeprowadzonej w wyniku zorganizowanego przez Miasto Opole konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej”

W naszym przedszkolu zbiórki odbyły się w dniach 12.09.2017 i 14.11.2017.

Wyniki zbiórki przedstawiają się następująco:

Grupa baterie puszki makulatura kg
Muchomorki 657 382 229
Smerfy 1329 151 109,3
Razem 1986 533 338,3

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym 2018 r.

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom i rodzicom za udział w zbiórce odpadów zorganizowanej w naszym przedszkolu.

Koordynator akcji

Teresa Weber