Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Program ,,ARCHI – PRZYGODY”

nck

,, Program Edukacji Architektonicznej ,,Archi – Przygody” został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury

W czwartek 6 lipca 2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach realizacji programu „Archi-Przygody”. Dzień ten upłynął pod hasłem: ,,Przedszkole i jego otoczenie”, a nasze dzielne starszaki wybrały się na spacer badawczy. Zadaniem dzieci było zaznaczenie na mapie kilku funkcji, które spełnia plac przedszkolny, a następnie oznaczenie ich kolorowymi chorągiewkami. Miejsca służące do nauki oznaczone zostały kolorem żółtym, miejsca do zabawy kolorem niebieskim, natomiast miejsca służące do wypoczynku oflagowane zostały na czerwono. Dzięki tej zabawie dzieci poznały najbliższe otoczenie i uświadomiły sobie jego funkcje. Udział w zajęciach pozwolił starszakom wyzwolić w sobie pokłady twórczego myślenia i działania. Na zakończenie realizacji  programu  ,,Archi – Przygody” dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy panu Aleksandrowi Dymkowskiemu za przybliżenie przedszkolakom wiedzy o architekturze i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

Koordynator zajęć mgr Beata Zamelek

DSC06055

DSC06067

DSC06070

DSC06071

DSC06080

DSC06083

DSC06087

DSC06089