Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zebranie organizacyjne

Dnia 02.09.2014 (wtorek) o godz. 17:30 zapraszamy wszystkich rodziców
na zebranie organizacyjne

W programie:

1. Przedstawienie nauczycieli
2. Sprawy organizacyjne związane z rokiem szkolnym 2014/2015
3. Nowe zasady odpłatności za przedszkole
4. Zapoznanie z podstawą programową i programem nauczania przedszkolnego
5. Kierunki pracy przedszkola
6. Zajęcia dodatkowe w poszczególnych grupach
7. Ubezpieczenie dzieci od nnw
8. Wybory Rady Rodziców
9. Propozycja rocznej współpracy przedszkola z rodzicami
10. Uroczystości i wycieczki
11. Sprawy różne
Planowany czas trwania spotkania – 60 minut