Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Miesiąc maj w grupie ,,Smerfy”

W maju 5 i 6 – latki zapoznały się z następującymi tematami kompleksowymi:

  1. Moja miejscowość, mój region

Wskazywanie różnic między miastem a wsią, obserwowanie zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy. Poznanie nazw wybranych, ginących zawodów. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

  1. Moja ojczyzna

Poznawanie historii powstania Warszawy, oglądanie  mapy Polski. Zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej.

  1. Łąka w maju

Zapoznanie ze zwierzętami i roślinami żyjącymi na łące, dostrzeganie piękna majowej przyrody. Obserwowanie zwierząt i roślin w naturalnym środowisku, rozwijanie zainteresowania przyrodą.

  1. Święto rodziców

Poznawanie zawodów rodziców, rozmowy na temat rodziny. Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności. Przygotowanie programu artystycznego na festyn.

W zakresie rozwijania mowy i myślenia dzieci słuchały wierszy i opowiadań, układały historyjki obrazkowe, doskonaliły rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalały poznane litery, czytały wyrazy i krótkie zdania. rozwiązywały zagadki i rebusy. Wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, szlaczki i wzorki litero podobne. Śpiewały piosenki, grały na instrumentach, wyklaskiwały rytm, tańczyły, słuchały muzyki relaksacyjnej. Starszaki brały aktywny udział w zajęciach z sensoryki i w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę oraz w ćwiczeniach porannych i  gimnastycznych. Dzieci przygotowały program artystyczny na festyn z okazji Dnia Mamy i Taty.

Z edukacji matematycznej dzieci utrwalały poznane cyfry, dodawały, odejmowały na cyfrach i konkretach. Doskonaliły umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych a także przedstawiały działania w zapisie. Podczas zajęć miały zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów – poznanie miary płynów. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonywały prace przy użyciu różnych technik, kolorowały, rysowały.

P1010296P1010302P1010312P1010304P1060263P1060270P1060285P1060280

P1060260