Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Miesiąc luty w grupie ,,Smerfy”

W lutym 5 i 6 – latki zapoznały się z następującymi tematami kompleksowymi:

  1. Jestem samodzielny w kuchni – dzieci zapoznały się z pracą kucharza. Dowiedziały się jakie przedmioty i urządzenia potrzebne są w kuchni oraz jakie są zasady ich używania. Opowiadały o swoich ulubionych daniach, samodzielnie komponowały kanapki. Uczyły się nakrywania do stołu oraz utrwalały zasady kulturalnego zachowania się przy stole.
  2. Znamy te baśnie – dzieci słuchały czytanych bajek i baśni wypowiadały się na ich temat rozwijały mowę. Zapoznały się z etapami powstania książki, dowiedziały się czym zajmuje się autor, ilustrator, drukarz. Wspólnie ustalono zasady korzystania z przedszkolnego kącika książki – szanowanie książek.
  3. Chciałbym być matematykiem – dzieci dowiedziały się jak można zmierzyć długość i szerokość dywanu oraz objętość płynów. Zapoznały się z urządzeniami służącymi do mierzenia czasu.
  4. Muzyka jest wszędzie – dzieci słuchały muzyki poważnej znanych polskich kompozytorów. Poznały nazwy instrumentów muzycznych oraz sposoby gry na instrumentach perkusyjnych. Uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych.

 

Luty choć mroźny, upłynął nam w miłej atmosferze, ponieważ zimowym zabawom na śniegu nie było końca. Dzieci urządzały zawody w rzucaniu śnieżkami do celu, lepiły  bałwana,  zjeżdżały na sankach. Pomysłom nie było końca. W przedszkolu prowadziły doświadczenia badawcze ze śniegiem. Poznały właściwości śniegu, określały jego cechy sprawdzały czystość – okazało się, że w rzeczywistości choć bielutki, to taki czysty wcale nie jest. Już chyba nikomu nie przyjdzie do głowy, by spróbować jego smaku!

12 lutego w naszym przedszkolu był nie tylko dniem walentynek, ale i „ Dniem Czerwonym”. W tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono, a zajęcia i zabawy skupione były wokół walentynek. Dzieci wspólnie tańczyły i bawiły się przy wesołej muzyce, układały walentynkowe memory, tworzyły drzewko miłości oraz walentynkowe serca dla rodziców.

W zakresie rozwijania mowy i myślenia dzieci słuchały wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów, uczyły się formułowania dłuższych wypowiedzi, układały historyjki obrazkowe. Dzieliły słowa na sylaby, tworzyły słowa rozpoczynające lub kończące się na daną sylabą. Doskonaliły słuch fonematyczny, wyodrębniały głoski w słowach 3 i 4 głoskowych np. sowa, woda, kura, foka itp. Starszaki poznały wielkie i małe literki: „G, g”, „W, w ”, „P, p”, ,,Z, z” . Czytały wyrazy globalnie zgodnie z przerabianą tematyką. Tworzyły wyrazy z poznanych liter. Rozwiązywały zagadki i rebusy. Ćwiczyły czytanie wyrazów i krótkich zdań. Wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, szlaczki i wzorki litero podobne. Śpiewały piosenki indywidualnie i zbiorowo, słuchały muzyki poważnej, grały na instrumentach tworząc przedszkolną orkiestrę, wyklaskiwały rytm, uczyły się kroków walca. Brały udział w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową, w ćwiczeniach porannych, gimnastycznych i zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przedszkolnym.

Z pojęć matematycznych dzieci poznały cyfrę 9 i 10, doskonaliły dodawanie i odejmowanie oraz utrwalały znaki matematyczne. Podpisywały zadania z treścią działaniami. Doskonaliły logiczne myślenie, brały udział w zajęciach z kodowania – programowały drogę robocika. Podczas zajęć plastycznych rozwijały motorykę małą, tworzyły prace plastyczne wykorzystując różne techniki plastyczne.

P1000659

P1000609

 

P1000620

P1000625

P1000629

P1000634

P1000643

P1000684

P1000705

P1000692