Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Program „ZA ŻYCIEM”

PROGRAM „ZA ŻYCIEM” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu. Informacje o programie Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością…